Voorwaarden

A.V.C / A.V.K

Afhankelijk van de aard der werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (A.V.K.), laatste versie, gedeponeerd arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam of de Algemene Vervoer Condities 2002 (A.V.C.), laatste versie gedeponeerd arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam en bij grensoverschrijdend vervoer volgens CMR-voorwaarden Tevens zijn van toepassing de algemene betalingsvoorwaarden Transport en Logistiek Nederland (T.L.N.), laatste versie gedeponeerd arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam.

Verplichting opdrachtgever

Verplichting J&J Verskoeriers

Beleidsverklaring

Het beleid vanJ &J Verskoeriers is gericht op het voortdurend leveren van een product, dat voldoet aan de door opdrachtgevers gestelde eisen en normen. Uitvoering wordt door J&J Verskoeriers gegeven op een financieel aanvaardbare wijze en volgens de omschreven kwaliteitsnormen.

Er wordt continu aandacht besteed aan nieuwe organisatorische, technische en economische ontwikkelingen, die kunnen leiden tot verbetering van middelen en uitvoering van ritten. Het realiseren van een kostprijsverlaging heeft met name onze voortdurende aandacht. Het proces, de omstandigheden en het veiligheidsbeleid zijn erop gericht om met gezamenlijke inspanning te komen tot een optimaal arbeidsklimaat voor iedereen, die bij ons bedrijf werkzaam is. Het streven van J&J Verskoeriers is continuïteit voor bedrijf en mensen. Het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem volgens HACCP en ADR houdt ook in een streven naar procesverbetering en daarmee hogere klanttevredenheid.

Binnenlands Transport: AVC Voorwaarden

Buitenlands Transport: CMR Voorwaarden

Koeriersdiensten Binnenland: AVK Voorwaarden