Rss

Voorwaarden

A.V.C / A.V.K

Afhankelijk van de aard der werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (A.V.K.), laatste versie, gedeponeerd arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam of de Algemene Vervoer Condities 2002 (A.V.C.), laatste versie gedeponeerd arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam en bij grensoverschrijdend vervoer volgens CMR-voorwaarden Tevens zijn van toepassing de algemene betalingsvoorwaarden Transport en Logistiek Nederland (T.L.N.), laatste versie gedeponeerd arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam.

Verplichting opdrachtgever

 • Goederen (indien noodzakelijk) zorgvuldig verpakken.
 • Op het daartoe bestemde vervoeradres (vrachtbrief) naam, adres en afzender duidelijk vermelden evenals het factuuradres.
 • Zorgdragen voor het onmiddellijk kunnen laden en lossen (om extra kosten t.a.v. het laden en lossen te voorkomen).

Verplichting J&J Verskoeriers

 • 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.
 • Binnen de gestelde termijn afleveren.
 • Goed opgeleid personeel met een goed onderhouden wagenpark.
 • Bij voortduring voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Vakdiploma’s en vergunningen, nationaal en internationaal.
 • Transport- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • ADR + veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Tegenover derden geheimhouding t.a.v. feiten en gegevens die op basis van de vervoerovereenkomst bekend zijn.

Beleidsverklaring

Het beleid vanJ &J Verskoeriers is gericht op het voortdurend leveren van een product, dat voldoet aan de door opdrachtgevers gestelde eisen en normen. Uitvoering wordt door J&J Verskoeriers gegeven op een financieel aanvaardbare wijze en volgens de omschreven kwaliteitsnormen.

Er wordt continu aandacht besteed aan nieuwe organisatorische, technische en economische ontwikkelingen, die kunnen leiden tot verbetering van middelen en uitvoering van ritten. Het realiseren van een kostprijsverlaging heeft met name onze voortdurende aandacht. Het proces, de omstandigheden en het veiligheidsbeleid zijn erop gericht om met gezamenlijke inspanning te komen tot een optimaal arbeidsklimaat voor iedereen, die bij ons bedrijf werkzaam is. Het streven van J&J Verskoeriers is continuïteit voor bedrijf en mensen. Het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem volgens HACCP en ADR houdt ook in een streven naar procesverbetering en daarmee hogere klanttevredenheid.

Binnenlands Transport: AVC Voorwaarden

Buitenlands Transport: CMR Voorwaarden

Koeriersdiensten BinnenlandAVK Voorwaarden